INFORMATIKA-COPTH.KVALITNE.CZ   
Stránky Mgr. Michala Tarabce věnované výuce informatiky
na SŠ – COPTH Praha 9, Poděbradská 1/179.

Mgr. Michal Tarabec
    email: tarabec(a)copth.cz

  - středoškolský učitel matematiky a informatiky
  - certifikovaný lektor pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  - autor dvou středoškolských učebnic a celé řady výukových textů
  - administrátor školní sítě, správce školního webu, koordinátor ICT při SŠ–COPTH
  - externí lektor například firem www.AKTUALNIPARAGRAFY.cz
    a Vzdělávacího centra www.VZCENTRUM.cz
  
Cíl předmětu Informatika:
Příprava k evropským zkouškám počítačové gramotnosti ECDL, ke státní maturitě (volitelný blok Informatika)
a využití výpočetní techniky v oborech, pro které jsou žáci připravováni.


Ve školním roce 2011/12 dosáhla úspěšnost našich žáků u ECDL zkoušek na PedF Univerzity Karlovy v Praze 100%. Gratulujeme!
      cecko  KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ - VSTUPTE!  


INFORMATIKA – 1. ROČNÍK

 1. Základy počítačů - kurz

 2. Dvojková soustava

 3. Kvalitní informační zdroje...

 4. Právní aspekty...Učebnice schválené MŠMT ČR
ISBN 80-251-0761-2, ISBN 80-7183-088-7
Použitá literatura ad) 3. a ad) 4.

  Zdroje aktuálních informací ze světa hardwaru:

   


svethardware.cz
pc.poradna.net
extrahardware.cnews.cz
hardware.cz
vseohw.cz

  5.1 Praktické cvičení 1 (hardware)

  5.2 Praktické cvičení 2 (software)

  5.3 Praktické cvičení 3 (počítačové sítě)

6. MS Outlook – úlohy

 7. Základy typografie

  7.1 Úkoly z typografie

8. MS Word – úlohy

 9. MS Word – hromadná korespondenceINFORMATIKA – 2. ROČNÍK

10. MS Power Point – úlohy

11. Počítačová grafika – úkoly
  Obrázky ke stažení (cca 13 MB)

12. MS Excel – úlohy

13. MS Access – úlohyINFORMATIKA – 3. ROČNÍK

Obsah učiva:
Počítačová grafika a multimédia
Tvorba webových stránek (HTML, PHP, SQL)
Algoritmizace a základy programování
Programové vybavení  Sbírka úloh:  
14. Příprava na ECDL zkoušky (1. část)

Komplexní systém přípravy včetně materiálů ke zkouškám nejsou veřejné.15. Informatika u státní maturity - základní úroveň

16. Informatika u státní maturity - vyšší úroveňISBN 80-238-9538-9
Použitá literatura ad) 8. až ad) 13.
Učebna PC   Učebna PCDalší doporučená literatura ke studiu informatiky na střední škole:

               

               Počítačové programy pro odborníky v elektrotechnických a dalších oborech:
www.solicad.com   www.proficad.cz   www.formica.cz   www.eagle.cz

Poslední aktualizace: 1. 11. 2012
© Mgr. Michal Tarabec 2012